Extern vertrouwenspersoon

Ik bied werknemers van de organisatie die grensoverschrijdend gedrag ervaren of met integriteitskwesties te maken hebben een luisterend oor, advies en bijstand.

In elke organisatie kunnen werknemers te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Denk hierbij aan (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en/of geweld en discriminatie. Ook kunnen er integriteitskwesties spelen. Dit alles kan tussen collega’s onderling spelen, maar ook van een leidinggevende naar een medewerker.

Wat doet een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon biedt werknemers van de organisatie die grensoverschrijdend gedrag ervaren of met integriteitskwesties te maken hebben een luisterend oor, advies en bijstand.

De vertrouwenspersoon biedt allereerst ruimte voor het verhaal. Vervolgens helpt de vertrouwenspersoon om het probleem in kaart te brengen. Hij stelt vragen en geeft advies door verschillende mogelijke opties te benoemen. In veel gevallen werkt dit de-escalerend.

Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid kenmerken het werk van de vertrouwenspersoon. Uit de aard van de functie volgt dat de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht heeft . De vertrouwenspersoon is alleen verantwoording schuldig aan het hoogste gezag van de organisatie en legt nadrukkelijk géén inhoudelijke verantwoording af over individuele gevallen.

Drie rollen

Een vertrouwenspersoon heeft drie rollen: opvang en begeleiding van medewerkers, voorlichting en informatie aan de totale organisatie en gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie.

EERSTE OPVANG EN BEGELEIDING
Als extern vertrouwenspersoon ben ik er voor de medewerker die met een vervelende ervaring of situatie worstelt. In een veilige setting bied ik een luisterend oor. Ik help de medewerker met het maken van de afweging wat een eventuele juiste vervolgstap voor hem of haar is. Die stap zet de medewerker zelf. Ik ben nadrukkelijk geen bemiddelaar of mediator.

VOORLICHTING EN INFORMATIE
In overleg met de afdeling HR maak ik een voorstel voor de bekendheid van de extern vertrouwenspersoon en het beleid gericht op het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting. Ook het beleid gericht op integriteit komt aan bod.

GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD ADVIES
In ieder geval één keer per jaar adviseer ik de directie over de sociale veiligheid en integriteit binnen hun organisatie. Dit is op basis van de jaarlijkse rapportage. Daar zit altijd een gesprek aan gekoppeld. Als er aanleiding voor is, adviseer ik de directie ook ongevraagd over deze onderwerpen.

Vertrouwenspersoon Gorinchem

Geaccrediteerd

Ik ben als vertrouwenspersoon gecertificeerd door en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Wil je meer informatie over mijn werkwijze en tarieven? Of een kennismakingsafspraak en horen wat ik voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact met mij op.