Coaching

Bij coaching gaat het om jou en jouw specifieke doelen. Op basis hiervan formuleren we een coachvraag waar we mee aan de slag gaan. Hierdoor is coaching resultaatgericht en pragmatisch van aard.

Individuele coaching

Met individuele coaching gaan we aan de slag met jouw specifieke vraag. De insteek van mijn coaching is jou te helpen je eigen persoonlijkheid en jouw communicatiestijl en motivatie te ontdekken. En je te helpen deze op een positieve manier in te zetten.

Vertaald naar jouw werksituatie: hoe kan jij op een effectieve manier invulling geven aan je professionele rol én dichtbij jezelf blijven. En dat met name in die specifieke situaties die jij lastig vindt.

Wanneer coaching?

Voor onderstaande situaties kan je voor Individuele coaching bij mij terecht:

Coaching Geursen Communicatie

Ik richt mij specifiek op bestuurders en managers en hun directe medewerkers in hun professionele omgeving. De keuze voor ‘de top’ van organisaties is een bewuste keuze. Zij beïnvloeden namelijk bij uitstek de cultuur van de organisatie. En hun (communicatief) handelen is een voorbeeld voor de rest van de organisatie. Ik help ze die op een bij hen passende wijze waar te maken. Daarnaast bepaalt hun (communicatief) handelen grotendeels de effectiviteit en productiviteit van hun ‘inner circle’.

Werkwijze individuele coaching

3 AFSPRAKEN
Het coachingtraject is gericht op bestuurders, managers en hun directe medewerkers. In het traject werken we aan zelfkennis, kennis en inzicht in communicatieprocessen én de bekwaamheid hier zelf in te sturen.

TUSSENTIJDSE EVALUATIE
Na deze drie afspraken volgt altijd een tussentijdse evaluatie. We bespreken of en zo ja, hoe eventuele verdere begeleiding nodig en wenselijk is.

HALFJAARLIJKSE APK
Na afloop van een individueel traject is het mogelijk om (ook voor langere tijd) supervisie van mij te krijgen; ook wel ‘de halfjaarlijkse APK’ genoemd.

PROCESS COMMUNICATION MODEL ®
Mijn coaching is gebaseerd op het Process Communication Model® (PCM). Onderdeel van de coaching is het invullen van een vragenlijst. Je krijgt dan jouw persoonlijke profiel. We bespreken dat, en ik help jou ermee aan de slag te gaan.

teamcoaching

Met teamcoaching kijken we naar de dynamiek in de groep en welke invloed de groepsleden hierin hebben. Ook hierbij ligt de focus op de ieders persoonlijke communicatiestijl en motivatie. Of te wel, hoe alle teamleden op een effectieve manier invulling geven aan hun professionele rol én dichtbij zichzelf kunnen blijven. Iedereen krijgt meer inzicht in de eigen kwaliteiten en valkuilen én in die van de teamgenoten. En inzicht in waarom en hoe er op elkaar gereageerd wordt.

Wanneer teamcoaching voor je team?

Teamcoaching is bij uitstek geschikt voor nieuw samengestelde teams. Of teams waarin de zaken niet lekker lopen en die daaraan willen werken. Via teamcoaching werken we aan een solide vertrouwensbasis met respect voor elkaars kwaliteiten. Bijvoorbeeld bij:

Voor wie?

Teamcoaching bij Geursen Communicatie richt zich primair op raden/colleges van bestuur, directie teams, management teams, etc. Maar bijvoorbeeld ook voor (het dagelijks bestuur van) ondernemingsraden.

Coaching Geursen Communicatie

Werkwijze teamcoaching

3 GROEPSSESSIES
Aan de hand van een intakegesprek formuleren we een teamvraag. Na het opmaken van de persoonlijkheidsprofielen volgen drie groepssessies en indien gewenst twee sessies met de individuele teamleden. Er is een collectieve doelstelling, maar die wordt niet bereikt zonder individuele bijdragen.

TUSSENTIJDSE EVALUATIE
Na deze sessies maken we de balans op en kijken of en zo ja wat er nog aanvullend nodig is.

PROCESS COMMUNICATION MODEL ®
Mijn coaching is gebaseerd op het Process Communication Model® (PCM). Onderdeel van de coaching is het invullen van een vragenlijst. Je krijgt dan jouw persoonlijke profiel. We bespreken dat, en ik help jou ermee aan de slag te gaan.

Wil je meer informatie of een kennismakingsafspraak en horen wat ik voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact met mij op.